ინფორმაცია

ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
გაცნობის მიზეზი: მეგობრობა, ფლირტი, ურთიერთობა
სიმაღლე: 170 სმ
განათლება: დოქტორი
შვილები: 2 ან მეტი
რელიგია: მართლმადიდებელი
ეწევა: იშვიათად
მშობლიური ენა: ქართული
ენები: რუსული
ჩემს შესახებ:
1. Cemi hobia qarTuli Rvinis dayeneba. maqvs didi venaxi, romelsac ZiriTadad me vuvli. 2. kompiuteruli dizaini. wignis awyoba dakabadoneba. miyvars qartuli da agmosavluri poezia.

ტეგები

 • არ იშურებს საკუთარ ძალას
  ძალიან კეთილი ადამიანი
  ნაკითხი და ერუდირებული
  მას ყავს შვილები
  ყოველთვის ასრულებს დანაპირებს
  უყვარს სიახლეების გარჩევა
 • შეუძლია მეგობრობა საწინააღმდეგო სქესთან
  უყვარს კომპრომისები
  ყავს ბევრი მეგობარი
  მუდმივად მუშაობს საკუთარ თავთან
  უყვარს სიმღერა კარაოკეში
  ჩაცმა დახურვა შენი სტიქიაა

ადგილი


ანკეტა

ანკეტის ბმული:

მისი ტესტები


აქტივობის ფირი

აქტივობის ფირი: