• თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 02.09.2019
    საშუალო შეფასება: 6.65
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში