• თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 02.09.2019
    საშუალო შეფასება: 5.52
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში