• თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 16.03.2019
    საშუალო შეფასება: 4.68
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში