• 30, თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 16.03.2019
    საშუალო შეფასება: 6.01
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში