• 76, თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 30.07.2014
    საშუალო შეფასება: 3.95
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში