• 75, თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 30.07.2014
    საშუალო შეფასება: 4.33
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში