• თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 09.12.2018
    საშუალო შეფასება: 4.92
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში