• თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 13.02.2017
    საშუალო შეფასება: 3.87
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში