• 30, თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 20.06.2016
    საშუალო შეფასება: 4.01
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში