• თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 20.06.2016
    საშუალო შეფასება: 4.13
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში