• 39, თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 23.11.2014
    საშუალო შეფასება: 3.75
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში