• 76, თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 18.06.2014
    საშუალო შეფასება: 3.61
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში