• 75, თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 18.06.2014
    საშუალო შეფასება: 3.60
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში