• 30, თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 18.05.2014
    საშუალო შეფასება: 4.34
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში