• თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 25.10.2013
    საშუალო შეფასება: 4.47
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში