• 30, თბილისი, საქართველო
    ფოტო დამატებულია: 25.10.2013
    საშუალო შეფასება: 4.48
    ფოტო მონაწილეობს რეიტინგში