ინფორმაცია

ადგილმდებარეობა: Minsk, ბელარუსია
გაცნობის მიზეზი: ჯერ შევსებული არ არის
განათლება: საშუალო
შვილები: 2 ან მეტი
ეწევა: არა
მშობლიური ენა: რუსული
ენები: რუსული
ჩემს შესახებ: ჯერ შევსებული არ არის

ტეგები

 • გამოხატავს კოცნის დახმარებით საკუთარ გრძნობებს
  არ შეუძლია ცხოვრება კოცნის გარეშე
  კოცნის მხოლოდ სიყვარულით
  მას ყავს შვილები
  გამოსდის ნაზი კოცნა
  ჩაცმა დახურვა შენი სტიქიაა
 • ნაკითხი და ერუდირებული
  არასოდეს ღებულობს გადაწყვეტილებას სპონტანურად

ანკეტა

ანკეტის ბმული:

მისი ტესტები


აქტივობის ფირი

აქტივობის ფირი: