ინფორმაცია

ადგილმდებარეობა: Shakhty, რუსეთი
გაცნობის მიზეზი: ჯერ შევსებული არ არის
განათლება: საშუალო
შვილები: არა
რელიგია: მართლმადიდებელი
ეწევა: არა
მშობლიური ენა: რუსული
ენები: რუსული
ჩემს შესახებ: ჯერ შევსებული არ არის

ტეგები

 • შეუძლია კარგი რჩევის მოცემა
  ყოველთვის ასრულებს დანაპირებს
  მისი კარი ყოველთვის ღიაა სტუმრებისათვის
  პუნქტუალური
  თავაზიანია ურთიერთობაში
  გამოხატავს კოცნის დახმარებით საკუთარ გრძნობებს
 • ფრთხილად ეკიდება ნებისმიერ სიახლეს
  ცნობისმოყვარე
  ამოუცნობი
  თვლის, რომ სიყვარული და მეგობრობა განუყოფელია
  უყურებს ცხოვრებასოპტიმისტურად
  იცის საკუთარი თავის ფასი

ანკეტა

ანკეტის ბმული:

მისი ტესტები


აქტივობის ფირი

აქტივობის ფირი: