ინფორმაცია

ადგილმდებარეობა: სლოვენია
გაცნობის მიზეზი: ჯერ შევსებული არ არის
მშობლიური ენა: სლოვენური
ენები: ინგლისური
ჩემს შესახებ: ჯერ შევსებული არ არის

ანკეტა

ანკეტის ბმული:

მისი ტესტები

მომხმარებელს არ აქვს გავლილი არც ერთი ტესტი

აქტივობის ფირი

აქტივობის ფირი: